Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Bureau Werk te Purmerend
Intern re-integratiebureau van de gemeente Purmerend

Bureau Werk werkt met mensen van alle leeftijden. Zij gaat uit van opleidingsniveau, leeftijd en motivatie. Ervaren coaches organiseren opleidingen, stages en werkervaringsplaatsen als voorbereiding op betaald werk. Er is altijd sprake van individuele begeleiding en werkbemiddeling.

Voor het interview met een van de coaches verwijs ik naar “In gesprek met Karen…”

NHA Distance Learning te Panningen

Peter Schenk Advies tel. 06 53787093

Epheon “Beweegt mens en loopbaan.”

Smart Group Organisatieadvies